Visie en Diensten

Sinds 2014 bestaat Kids & U. Ik begeleid kinderen/ jongeren/jongvolwassenen, één op één of in kleine groepjes, die kampen met gedragsproblematiek of moeite hebben met bepaalde ontwikkelingsgebieden. Deze begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie als ook op school.  

Kinderen/jongeren die kampen met gedragsproblematiek of moeite hebben met een bepaald ontwikkelingsgebied hebben soms extra begeleiding nodig. Dit kan bijvoorbeeld begeleiding zijn om te leren omgaan met hun problematiek, het reguleren van emoties en gedrag, inzicht krijgen in hun eigen denken en kunnen, of juist van de wereld om hen heen. Ouders of opvoeders kunnen hier ook vraagstukken over hebben en missen soms handvatten om op een fijne, natuurllijke en juiste manier met hun kind om te gaan.  
Daarnaast willen ouders wel eens ontlast worden van de zorg voor hun kind of kunnen ze juist wel wat steun gebruiken. In dat geval draai ik mee in het gezin. Samen kijken we welke vorm van begeleiding bij u past en hoe we hier vorm aan kunnen geven. 

De eerste keer hebben we een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin zullen we nader kennis maken en kijken welke vorm van begeleiding bij u past.

'Samen kijken we welke vorm van begeleiding bij jullie past'
Webdesign by Breunesse ICT